NÄR BEHÖVS VERKSAMHETSANALYS? En vanlig anledning är att det gått lång tid sedan implementeringen och det har skett många förändringar på nyckelbefattningar i organisationen. Ett annat skäl är när företag utökar med nya affärsområden eller inför nya affärsmodeller. Ett tredje är att ny funktionalitet och teknik finns tillgänglig men behöver utvärderas innan beslut tas.

IMPLEMAS ANALYSVERKTYG kombinerar din verksamhetskunskap med vår kompetens kring affärssystem och affärsprocesser inom olika branscher. I en strukturerad process genomlyser vi och analyserar din verksamhet, väger in förutsättningar och framtid och genomför intervjuer.

RESULTATET BLIR en rapport som presenterar slutsatser från analysen och förslag på hur verksamhet och affärsprocesser kan utvecklas för att långsiktigt optimera affärsnyttan. Rapporten innehåller bland annat processbeskrivningar, identifiering av problemområden med lösningsförslag, förbättringsområden med förslag på genomförande samt identifierade utbildningsbehov.