SAP. En fördel med SAP är möjligheten att uppgradera från generation till generation alternativt bygga vidare på sitt befintliga SAP affärssystem. Implema var först i Sverige med att hjälpa kunder växla generation med SAP S/4HANA i sikte. Idag har ytterligare ett antal av våra kunder inlett den stegvisa processen.

DYNAMICS 365. Att uppgradera till Dynamics 365 handlar i praktiken om att helt byta affärssystem. Å andra sidan ger ett sådant byte gränslösa möjligheter att koppla samman det molnbaserade affärssystemet med övriga Microsoft-plattformar.