STÄNDIG KOMPETENSUTVECKLING. Implemas arbetssätt bygger på att redan från start identifiera och hantera behoven av kompetensutveckling i din organisation. Från implementeringen och framåt. Vår erfarenhet är att det krävs kontinuitet för att behålla och utveckla kunskaperna över tid. Dessutom uppstår nya utbildningsbehov löpande i samband med vikariat, nyanställningar och när medarbetare får förändrade eller breddade arbetsuppgifter.

TRE UTBILDNINGSFORMER. Vi erbjuder tre former av utbildningar med samma höga kvalitet men olika upplägg: standardiserad, anpassad och exklusiv. Standardutbildningar genomförs hos oss till fast pris och enligt förutbestämt schema. Anpassade utbildningar erbjuds när ett speciellt utbildningsbehov identifierats hos en eller flera kunder - utbildningen skräddarsys och intresseförfrågan riktas till aktuella kunder. Exklusiv utbildning genomförs på plats hos kunden enligt överenskommet innehåll, datum och pris.