SNABBHET SKAPAR TRYGGHET. Vår erfarenhet är att längre implementationsprojekt sällan leder till högre kvalitet. Ofta blir det faktiskt tvärt om, med högre kostnader och risk för en frustration i organisationen. Den förlorade tiden får man ju aldrig tillbaka. Vår utgångspunkt är istället att implementationsprojekt ska drivas fokuserat och under så kort tid som möjligt. Och givetvis ser vi till att alltid hålla tidplan och budget. Sammantaget skapar det trygghet.

IMPLEMA INSTANT  är namnet på vår branschledande projektmetodik. Den bygger på stark projektorganisation, strategiska prioriteringar, noggrant förarbete och stegvis implementering i tydligt avgränsade etapper. Detta systematiska angreppssätt fungerar för allt från små till medelstora och stora företag, oavsett verksamhetens komplexitet eller geografiska spridning. Resultatet är en snabbare och säkrare implementering som sänker kostnaderna, minskar risken och ökar fokus på det allra viktigaste: Att optimera och framtidssäkra affärsprocesserna i ditt företag.