KVALITET SATT I SYSTEM. Implema Application Lifecycle Management (ALM) spänner över alla våra affärsområden och vårt erbjudande ser likadant ut oavsett om ditt företag använder SAP eller Dynamics 365. Vi uppfyller SAP:s och Microsofts högt ställda krav gällande processer och kompetens, och är ISO9001:2015 certifierade. Inom ALM erbjuder vi exempelvis mycket starka processer för Incident Management och Change Request.

RÄTT FRÅN START. Vissa delar av vår ALM-process är särskilt uppskattade av våra kunder. Vi har till exempel en central dispatcherfunktion (1:st line) bestående av erfarna affärssystemkonsulter som tar emot och kvalificerar ditt ärende. Vi sätter upp kundteam med namngivna resurser, vilket säkerställer rätt kompetens och kontinuitet i arbetet. Dessutom har du som ALM-kund tillgång till Implemas hela konsultstyrka för att vid särskilda kompetens- och/eller resursbehov lösa ärenden. Med Implema ALM tar du ytterligare ett steg mot hållbara affärsprocesser.