På Implema jobbar vi bland annat med SAP Fiori och Neptune för att skapa den mest effektiva användarupplevelsen. Vi kan hjälpa dig med allt från appar till att skapa kompletta mobila affärsystemslösningar, eempelvis inom lager, underhåll och service. 

Vi har en lång erfarenhet av att presentera och skapa effektiva arbetsmiljöer för olika roller inom företaget såsom säljare, Inköpare, service och underhållspersonal.

PÅ TID OCH BUDGET. I varje projekt bygger vi ett starkt team ihop med dig och din organisation, vilket banar väg för effektivt genomförande och långsiktig utveckling.  Vår projektmetodik, Implema Instant, innebär att vi kan minimera tiden från projektstart till driftsättning, och stegvis utöka affärsnyttan. På så sätt hjälper vi dig minimera kostnader och risk. Implema är projektspecialister med stor erfarenhet av affärskritiska projekt och tar helhetsansvar för snabb och trygg implementering på tid och budget – oavsett projektets storlek och komplexitet.