OPERATIV UPPFÖLJNING OCH ANALYS I REALTID. VISUALISERING. Med virtuella datamodeller och visuella verktyg säkerställs, utan att data behöver replikeras, möjligheten till relevant operativ uppföljning och analys baserat på informationen som finns tillgänglig direkt i affärssystemet. Med ett visuellt koncept och analysflöden med rollbaserade dashboards kan alla objekt kommas åt via samma roll som övriga processer i S/4 som en användare har tillgång till.

SAMMA MILJÖ SOM AFFÄRSSYSTEMET. Med SAP Embedded Analytics by Implema byggs virtuella datalager, du får tillgång till ett stort antal uppföljningsobjekt redan från start med alla tillhörande funktioner för backend och frontend, i samma fysiska miljö som själva affärssystemet. Det finns också möjlighet att utöka de befintliga virtuella datamodellerna med egna anpassningar. Det innebär lägre kostnader, mindre tidsåtgång och ingen replikering av data. Inga tredjepartslösningar kan ersätta SAP Embedded Analytics i SAP S/4.

SNABBT ATT KOMMA IGÅNG. SAP Embedded Analytics by Implema är en perfekt språngbräda för framtida utökningar av företagets hybrida beslutsstödsstrategi. Det går snabbt att komma igång med operativ analys i realtid då mycket redan är förberett i lösningen.

PROJEKT PÅ TID OCH BUDGET. I varje projekt bygger vi ett starkt team ihop med dig och din organisation, vilket banar väg för effektivt genomförande och långsiktig utveckling. Vår projektmetodik, Implema Instant, innebär att vi kan minimera tiden från projektstart till driftsättning, och stegvis utöka affärsnyttan. På så sätt hjälper vi dig minimera kostnader och risk. Implema är projektspecialister med stor erfarenhet av affärskritiska projekt och tar helhetsansvar för snabb och trygg implementering på tid och budget – oavsett projektets storlek och komplexitet.