Gavdi är Implemas HR partner och har i över 20 år levererat effektiva HR lösningar till företag runt om i världen. Gavdi erbjuder en kompatibel molnbaserad HR lösning som kan stötta din verksamhet igenom hela medarbetarlivscykeln. Skalbarheten i lösningen tillåter dig att växa i din takt och investera i dem HR processerna som är prioriterade just idag.