C0e1rtiwewb6azvccddi


Uppdragsbeskrivning  
Genom att använda den senaste tekniken driver Implema utvecklingen inom planering, simulering och affärsanalys. Det är områden som är helt avgörande för att mäta och styra verksamheter till framgång, vilket är Implemas mission!

Hur gör vi då?
Vårt uppdrag är att leverera den snabbaste vägen till framtidens affärssystem i nära samverkan med våra kunder. Med affärssystemet som utgångspunkt ska vi alltid göra skillnad!

Ditt uppdrag
Kompetensområdet Finance har fokus på nyckeltal, processer och vilka konsekvenserna blir av olika händelser i ett affärssystem. Du brinner för att utveckla en relevant process inom ekonomiområdet tillsammans med Implemas kunder. Genom att du är en stjärna på att hantera olika applikationer i systemet bidrar du aktivt till att våra kunder bättre förstår sin verksamhet. Ditt uppdrag som konsult inom Finance är att underlätta beslutsfattandet. Göra det komplexa enkelt - helt enkelt!  

Din specialistkompetens inom ekonomi, redovisning och analys kopplat till affärssystem, är ditt bidrag till kundens verksamhetsutveckling. Du bidrar dagligen till kundens utveckling i utformandet och genomförandet av smarta processer vilket bidrar till effektiv verksamhetsstyrning.

Vi erbjuder
Vi på Implema har sedan start lyckats bygga ett gott renommé på marknaden från såväl kunder som leverantörer. Vi får omdömen om att vara smarta, effektiva och envisa. Vi levererar alltid med hög kvalité.  

Hos oss får du möjlighet att driva din egen utveckling med stöttning av coacher och handledare. Ingen dag är den andra lik och hos Implema har du en nära relation med kunden och arbetskollegor och bygger därigenom ett stort nätverk som bidrar med mycket kunskap. Vi jobbar i team med kunden som den viktigaste teammedlemmen.

Vi finns på 11 orter i Sverige. Kanske hittar du något kontor inom din bostads upptagningsområde?

Vem är du?
Du har givetvis rätt kompetens och erfarenheter för uppdraget och uppskattar att jobba nära beslutsfattare och att få saker att hända. Du är också en engagerad lagspelare som är modig och månar om kvaliteten i dina leveranser.

Uppdaterad: 22 mar. 2019 14:30
Oona Pipping, HR Business Partner

Vill du veta mer om Implema som arbetsgivare?

Tveka inte att kontakta mig!

Qo0aniwuh0jpcrv4goi1