J4wfk379rkjjo6nawv14

Julia Bodin är en av nio nya trainees som påbörjar sin utveckling som affärssystemkonsulter i Implemas traineeprogram. Traineeprogrammet som startar i augusti blir Implemas sjätte. Det första genomfördes redan 2004. Idag är cirka en tredjedel av Implemas medarbetare tidigare trainees.

Julia Bodin berättar att hon valt Implema för att det är ett framåtsträvande bolag med lång erfarenhet och höga ambitioner.

Hon berättar vidare:

– Jag tror att jag kommer trivas i en miljö med en vilja för innovation och utveckling. Kulturen med högt i tak där det finns möjlighet att ta egna initiativ passar mig väldigt bra och jag tror även att den ligger till grund för den typen av utveckling som bolaget haft och fortfarande eftersträvar. Jag gillar också att det finns ett ständigt utbyte mellan kollegor och att man vill arbeta och prestera tillsammans. Att Implema jobbar med företag i flera länder och kunder med internationell verksamhet var också viktigt för mig.

Implemas traineeprogram omfattar de tre ledande affärssystemen SAP, IFS och Microsoft Dynamics AX samt Business Intelligence.

– Konsultyrket i sig har alltid inspirerat mig med den variation och bredd som yrket erbjuder genom olika branscher, projekt och kunder, berättar Julia Bodin. Jag har fått ett växande intresse för affärssystem då jag själv har erfarenhet från hur det påverkar effektiviteten i arbeten. Utveckling och effektivisering är fantastiskt och att få arbeta med det tror jag är både stimulerande och utmanande och på så vis även utvecklande för en själv.

Fördelarna med ett traineeprogram menar Julia Bodin är att man får en givande start på karriären med en stadig grund av kunskap och erfarenheter.

Detta gäller inte minst på ett företag som Implema där det finns möjlighet till eget initiativtagande för varje trainee samt möjlighet att påverka sin egna utveckling.

– Jag tycker vidare att det är en fantastisk förmån att få stöttning från en erfaren mentor vilket jag är övertygad om kommer att bidra väldigt mycket för den individuella anpassningen såväl som utvecklingen.

Det händer mycket spännande på marknaden just nu med ny teknik och mycket fokus på digitalisering.

– Jag hoppas så klart kunna lära mig mycket och utvecklas, både genom nya människor såväl som av olika branscher och projekt. Samtidigt som jag självklart även hoppas kunna bidra. Jag vill också bredda mitt nätverk och stärka bagaget av erfarenhet. Som jag tidigare nämnde hoppas och tror jag att traineeprogrammet på Implema kommer ge mig en väldigt bra grund för min fortsatta karriär.

Julia Bodin har en mastersexamen i Business and Management från Uppsala Universitet och har internationell erfarenhet bland annat från ett terminsutbyte i Tokyo under studietiden.

Vi hälsar Julia Bodin och hennes åtta traineekollegor varmt välkommen till Implema och lycka till med den fortsatta resan som affärssystemkonsulter.

Uppdaterad: 12 feb. 2018 10:19