Rmioh4tjdhxj5m8veviw

Implema fortsätter sin expansion och vi kan hälsa tre stycken seniora medarbetare välkomna till våra kontor i Norrland. Det är Mats Engström och Birgitta Näslund i Sundsvall samt Fredrik Nyberg i Umeå. Implema är därmed 10 medarbetare i Norrland.

– Anledningen är att vi ser en kraftig efterfrågan på Implemas tjänster, säger Jörgen Aronsson, VD på Implema och en av grundarna.

– Vi är mitt uppe i ett teknikskifte som gör att många företag har behov av att framtidssäkra sina affärssystem. Många sitter kvar med affärssystem som byttes innan milleniumskiftet, de är nu mer än 20 år gamla och är i behov av uppgraderingar. Implemas starka implementationskultur gör skillnad för att kunna göra detta på ett snabbt och effektivt sätt, fortsätter Aronsson.

Implema jobbar mycket nära våra kunder med att utveckla affärsprocesser baserat på SAP och Microsoft Dynamics.

Uppdaterad: 05 feb. 2018 22:25