SAP är stommen när BBGRUPPEN är med och bygger Sverige.

Affärssystem
SAP Business All-in-One
Bransch
Handel & grossist

BBGRUPPEN (tidigare Byggbeslag AB) erbjuder produkter och lösningar inom lås, säkerhet och inredning till fastigheter och byggen i hela Sverige. Företagsgruppen har vuxit snabbt och finns representerad på flera orter. Med affärssystem från SAP skapar man förutsättningar för effektiva affärsprocesser och hög servicenivå till kunderna.

BBGRUPPENS BEHOV. Effektiva affärsprocesser och logistiklösningar är en nödvändighet för underleverantörer inom byggsektorn. BBGRUPPEN har dessutom en komplex artikelstruktur med en kombination av lagerförda varor och anskaffningsvaror. Till komplexiteten bidrar att man även har egen tillverkning, legotillverkning, kundanpassade artiklar och installationstjänster. Därför var det givetvis en utmaning när BBGRUPPEN (tidigare Byggbeslag) fick beskedet att utvecklingen av det dåvarande affärssystemet skulle läggas ner. Detta ledde till en upphandlingsprocess där man slutligen valde SAP med Implema som partner.   

IMPLEMAS LÖSNING. Det visade sig i utvärderingsfasen att endast SAP kunde möta BBGRUPPENS kravbild på ett fullt integrerat system, och valet föll på den paketerade SAP Business All-in-One-lösningen för handel och grossist – Implema Trade Provider. Fyra månader efter projektstart driftsattes systemet på såväl huvudkontoret som säljkontoren, i tid och inom budget. Idag har Implema helhetsansvar för drift, support och integrationer.

RESULTATET. Implema genomförde implementeringen på tid och budget och med SAP har BBGRUPPEN fått ett helintegrerat och framtidssäkert affärssystem. En kraftfull lösning som stödjer den komplexa artikelstrukturen, säkerställer leveransprecision samt erbjuder kraftfull ekonomisk uppföljning och prognosunderlag. Idag bedriver man omfattande EDI-handel med sina viktigaste affärspartners och  installationsverksamheten har integrerats via SAP:s tjänstemodul.

"Våra kunder kräver rätt vara i rätt tid och i korrekta volymer. Med SAP som affärslösning kan vi garantera leverans och spårbarhet", säger Ola Persson, affärsutvecklare.