Genom att digitalisera en pappersprocess uppnår man ingen ekonomifunktion i världsklass - för att nå dit så måste man automatisera. Implemas samarbetspartner Medius presenterar tillsammans med ESBE vilka möjligheter man får med en molnbaserad lösning för elektronisk fakturahantering kopplad till SAP. Vi visar hur det är möjligt att behålla spårbarhet och kontroll samtidigt som man kortar ned ledtiderna.