Många företag kämpar idag med att skapa en systemkarta för anpassad för molnet. Det kan vara en utmaning med många parallella system och databaser. Ofta sker förbättringar bäst stegvis, det gäller även på vägen till molnet. Implema visar i seminariet hur du steg för steg flyttar all din analys till molnet med hybrida lösningar och integration mot övriga plattformar i organisationen med hjälp av SAP Analytics Cloud. Vi ger dig insikt i hur du kan förkorta startsträckan för en trygg resa till molnet och skapa ett framtidssäkert system.