Att ”tänka utanför boxen” är ett populärt uttryck men hur kan vi göra det för att lösa problem och göra förbättringar i våra verksamhetsprocesser? Design Thinking är en metod för problemlösning som lockar fram kreativiteten hos deltagarna. Den lämpar sig väl för att lösa problem i verksamheter och inspirerar till en helhetssyn och nytänkande med användaren och kunden i fokus.