Watski AB gick i januari i drift med SAP och Implemas branschlösning för handel och grossist, Implema Trade Provider, baserat på SAP Business All-in-One. Projektet löpte under fyra månader och övergången till SAP skedde enligt tidplan.

I Implementeringen ingick SAP:s huvudfunktioner inom order, lager, fakturering, ekonomi och controlling samt försäljning och inköp. Branschlösningen från SAP ersätter tidigare affärssystem från Industri-Matematik.

Watski AB är leverantör av båttillbehör och säljer idag sina produkter i Skandinavien via ett nätverk av ca 170 återförsäljare.