Verksamhetsanalys

Implema har i snart 20 år hjälpt företag att utveckla sina affärsprocesser med SAP och andra affärslösningar.

Inom området verksamhetsanalys hjälper vi våra kunder att ta rätt investeringsbeslut samt att plocka ut affärsnyttan av affärslösningen.