Utbildning

Användarutbildning med fokus på praktisk tillämpning

Kunskap och rätt kompetens är A och O för att effektivt kunna nyttja företagets affärssystem.

Utbildningsinsatser behövs inte bara initialt vid implementeringen. Vår erfarenhet är att den kontinuerliga kompetensutvecklingen är minst lika viktig.

Behov av kompetensutveckling uppstår även vid vikariat, nyanställningar, eller då någon byter tjänst eller breddar sina arbetsuppgifter.

Vi hjälper våra kunder att säkerställa att projektmedlemmar, nyckelanvändare och slutanvändare erhåller den kompetens som krävs för att få snabbast möjliga avkastning på implementeringen.

Självklart kan vi även skräddarsy den utbildning som våra kunder efterfrågar.

Utbildningsformer

Utbildningarna erbjuds i tre olika former; standardiserad, anpassad och exklusiv.

Standardutbildning

 • Standardiserad utbildning
 • Klassrumsutbildning i Implemas lokaler
 • Innehåll och datum är förhandsbestämt
 • Fast pris

Anpassad utbildning

Anpassad utbildning ges då ett utbildningsbehov har identifierats hos en eller flera kunder. Implema skräddarsyr en utbildning för att passa dessa behov.

För att sänka kostnaden och möjliggöra intressanta diskussioner och erfarenhetsutbyte går intresseförfrågan ut till flera kunder.

Exklusiv utbildning

Exklusiv utbildning är utbildning på plats hos kunden för en eller flera deltagare. Innehåll, datum och pris efter överrenskommelse med kunden.

Kontakt

Implema Support Center
E-post: utbildning@implema.se

Kommande utbildningar

 • Standardutbildning
 • Anpassad utbildning
 • Exklusiv utbildning

Målgrupper

 • Slutanvändare
 • Nyckelanvändare
 • Logistiker
 • Ekonomer

Kundcase & Artiklar – Utbildning