Support

Implema Support är en etablerad tjänst som vi erbjudit våra kunder i drygt femton år.

Personligt engagemang

Utmärkande för Implema Support är att vi är personligt engagerade och jobbar mycket nära våra kunder.

Redan vid first line får ni kontakt med en erfaren konsult som arbetar dedikerat med det system som ditt företag använder.

Lång erfarenhet och bred kompetens

Våra supportkonsulter har lång erfarenhet av affärsprocesser och har ofta en bakgrund som nyckelanvändare eller från linjebefattningar.

Det gör att vi har en god förståelse för verksamhetsprocesser och kan ge svar och lösningar som är relevanta för er verksamhet.

I de fall vår first line support behöver lämna ärendet vidare lämnas det i första hand till den konsult på Implema som är modulansvarig hos er.

I nästa steg har ni tillgång till hela Implemas samlade kompetens.

Med Implema Support får ni en helhetslösning där vi tillsammans hittar lösningen och ser till att er verksamhet fungerar felfritt igen.

Enkla att nå. Snabba och korrekta svar när man behöver hjälp.
Conny Nylund, IT Service Manager Semper

Kontaktperson

Peter Wiotti
Peter WiottiChef Implema Drift & Support
+46 19 19 93 91

Specialister inom SAP-support

Unikt för Implema Support är att vi erbjuder ett brett spektra av SAP lösningar och kompetensområden såsom exempelvis SAP ERP, SAP BI och SAP CRM.

Bakom vår first line support finns alla Implemas specialister inom de olika kompetensområdena.

Vår breda kompetens, tillsammans med kunskapen om just er SAP-lösning, gör att vi kan se till helheten och snabbt komma fram till rätt lösning.