SAP Nytta

Har det gått lång tid sedan du implementerade din SAP-lösning? Har dina förutsättningar ändrats? Trots att du är expert på din verksamhet kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad kring utvecklingen inom SAP och vilka lösningar som är bäst för din verksamhet idag – och imorgon!

Vi hjälper dig att öka nyttan av din SAP-lösning!

Verktyget SAP Nytta kombinerar din verksamhetskunskap med Implemas kompetens inom SAP, affärsprocesser och tillverkande industri, handel och grossist. Med vår långa erfarenhet från andra kunders lösningar hjälper vi dig att utnyttja din SAP-lösning på bästa sätt. Resultatet presenteras i en rapport med förbättringsförslag. Rapporten innehåller:

  • Kortfattad processbeskrivning av analyserat område
  • Identifiering av problemområde med lösningförslag
  • Förbättringsområden med förslag på genomförande
  • Utbildningsbehov

Frågeformulär och analys ger förbättringsförslag

SAP Nytta tas fram i tre steg:

Förberedelse
Kunden besvarar ett frågeformulär som ligger till grund för den följande analysen

Analys
Analysfasen består av processgenomgång och intervjuer med nyckelpersoner i ert företag. Detta sker på plats hos er och tar ca en halv dag.

Rapport
Rapporten innehåller slutsatser från analysen och förslag på hur ni kan utveckla er verksamhet för att få ut så mycket affärsnytta som möjligt.

När behövs SAP Nytta?

Lång tid sedan implementering
 – bytt key user, bytt processägare 

Förutsättningar har ändrats
– ny affärsmodell, nya affärsområden

Ny funktionalitet i SAP
– t ex Hana, mobilitet

 Små åtgärder kan ge stora resultat!

Genom en analys av din SAP-lösning per verksamhetsområde hittar vi förbättringspotentialer i din befintliga lösning. Ofta ger små justeringar stora resultat!

Ett företag hade problem på lagret. Affärssystemet låste kvantiteter på plockplatsen på grund av framtida leveranser. Detta försvårade den dagliga plockningen på lagret och gjorde lagerhanteringen ineffektiv. Genom en insats på någon timme ändrades uppsättningen kring skapande av plockorder så att inte kvantiteter låses, utan anpassas för dagens plockning. Detta ökade effektiviteten – utan att minska framförhållningen.

Kontakt

Peter Söderholm
Peter Söderholm
Tel: 08-503 124 86