KeyedIn Projects

Genom partnern KeyedIn erbjuder Implema kvalificerat stöd för projekt- och portföljhantering.

KeyedIn Projects är en flexibel lösning för hantering av projekt, program och projektportföljer. KeyedIn Projects ger en övergripande bild av status för varje projekt, bättre beslutsunderlag för val av projekt och prioriteringar, samt hjälper dig att optimera resursanvändning över hela verksamheten.

Systemet används av alla från projektledare och ledande beslutsfattare till konsulter ute på arbetsplatsen. Dessa har med KeyedIn Projects ökat antalet framgångsrika projekt, vinstmarginaler och möjliggjort bättre beslut. KeyedIn Projects underlättar också planering och prioritering samt optimerar resursanvändning över hela verksamheten.

Oavsett hur stort ditt företag är eller hur många projekt du levererar, kan KeyedIn Projects hjälpa dig att öka chanserna att lyckas, genom att minska och hantera risker i hela projektportföljen och hålla noggrann koll på kostnaderna.

Kontakt

Peter Söderholm
Peter Söderholm
telephone: + 46 8 503 124 86
mobile: + 46 706 745 503
e-post: peter.soderholm@implema.se
PROVA KEYEDIN PROJECTS UTAN ÅTAGANDEN!