Produkter

Implema har lång erfarenhet att arbeta med affärsprocesser och olika affärssystemsleverantörer.

Implema är en efterfrågad partner och rådgivare från företag som ser effektiva affärsprocesser som en viktig framgångsfaktor.

För att kunna möta denna efterfrågan har Implema partneravtal med ledande affärssystemsleverantörerna SAP, IFS och Microsoft.

företag som inser att affärspocesserna avgör väljer Implema

Affärssystem

SAP

Mer om SAP

Microsoft

Mer om Microsoft

IFS

Mer om IFS

Fler produkter

Neptune Software

Mer om mobilitet

IDM 365

IDM365 gör administrationen av system och rättigheter enkel.

Mer om IDM 365

Keyed In Projects

Genom partnern KeyedIn erbjuder Implema kvalificerat stöd för projekt- och portföljhantering.

Mer om Keyed In