Produkter

Implema har lång erfarenhet att arbeta med affärsprocesser och olika affärssystemsleverantörer.

Implema är en efterfrågad partner och rådgivare från företag som ser effektiva affärsprocesser som en viktig framgångsfaktor.

För att kunna möta denna efterfrågan har Implema partneravtal med ledande affärssystemsleverantörerna SAP och Microsoft.

företag som inser att affärspocesserna avgör väljer Implema

Affärssystem

SAP

Mer om SAP

Microsoft

Mer om Microsoft

Fler produkter

Neptune Software

Mer om mobilitet