Managed Cloud

Outsourcad drift är för de flesta företag ett kostnadseffektivt alternativ till att själva bygga upp den kompetens som krävs för att garantera en hög tillgänglighet av affärskritiska processer.

Med Implema Drift får ditt företag kvalitetssäkrade processer och medarbetare med rätt kompetens.

Dina affärsprocesser fungerar effektivt dygnet runt, årets alla dagar.

Månadskostnaden är i förväg känd och du slipper oroa dig för resursbrist, kostsamma överraskningar eller dyra driftsstopp.

Nöjda kunder

Idag har vi en fast månadskostnad. Det finns inga dolda kostnader eller extrafakturor som dyker upp.
Gabriella Fällman, IT chef Arvid Nordquist
Problemfritt är nyckelordet.
Vi har fått det vi blivit lovade och vi är nöjda.
Anders Lindvall, IT chef Flextrus
I och med att vi är en så pass slimmad IT-organisation så känns outsourcing som ett prisvärt altenativ för oss.
Anki Jansson, IT chef Hemtex
På det stora hela har de mött våra förväntningar och krav på ett bra sätt. Det har fungerat alldeles utmärkt.
Perry Forsberg, IT chef Hästens Sängar

Tillgänglighet och driftssäkerhet dygnet runt

I Implemas driftserbjudande ingår daglig övervakning, systemgenomgång och förebyggande arbete för att säkerställa tillgängligheten av era affärsprocesser.

Med mycket erfarna medarbetare kan vi snabbt upptäcka och åtgärda eventuella problem.

Bra rutiner och kontinuerlig backup av data gör att vi snabbt kan återskapa systemet.

Specialister på drift av affärssystem

Traditionell IT-drift finns det många aktörer som erbjuder. Men det är få som är specialister på drift av affärssystem.

Unikt för Implema är att vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom drift av just affärssystem – inte minst av drift av SAP.

Det gör att vi kan ta ett helhetsansvar för hela er miljö. Förutom traditionell IT-drift får ditt företag även tillgång till professionell drift av era affärsstödsapplikationer.

Förutom drift av ERP så erbjuder Implema drift av exempelvis Business Intelligence, CRM och integrationslösningar.

Idag driftar vi merparten av våra kunders affärsstödslösningar. Men vi kan även ta ansvar för hela, eller delar av, driften hos företag som idag inte är kunder till oss på applikationssidan.

Kontakt

Peter Wiotti
Peter WiottiChef Implema Drift
Tel: 019-19 93 91

Mer om Implema drifts tjänster och kunder

Utökad Drift – 24/7

  • Dygnet runt övervakning årets alla dagar
  • Problem som uppstår under natten eller helg tas snabbt om hand och åtgärdas med minimal störning i er verksamhet