SAP Licens och Underhållshantering

Betalar du för SAP licenser du inte använder eller är du osäker på vilka licenser du behöver för att använda din lösning optimalt?

Dessa är exempel på frågeställningar som vi med våra tjänster inom SAP Licens och Underhållshantering kan hjälpa dig att få ett svar på.

Att vara rätt licensierad med dels SAPs licensregler men även enligt det licensavtal som tecknats med återförsäljaren av SAP licenser eller direkt med SAP kan upplevas som komplext.

Implema har under många år som återförsäljare av SAP licenser byggt upp kompetens och kundförståelse inom vilka utmaningar kunder står inför vid exempelvis omorganisationer, expansioner och neddragningar samt vilka möjligheter man som kund har att förändra sin licenssituation.

SAP licensmodell är enkel i grunden. Den består av fyra delar:

 • Användarlicenser
 • Produktlicenser / Funktionalitet
 • Databaslicens
 • Underhåll

Inom varje del av modellen finns ett antal val att göra baserat på vilket behov och SAP-lösning man behöver. Kombinationer är näst intill oändliga.

Att dessutom SAP förändrar och har förändrat sin licensmodell över åren gör att det ofta är väldigt svårt att veta om man är rätt licensierad utifrån sitt behov.

Frågeställningar som Implema kan hjälpa till att svara på genom SAP License management tjänster och produkter är:

 • Betalar du för SAP licenser du inte använder?
 • Är du osäker på vilka licenser du behöver för att använda din lösning optimalt?
 • Om du har licenser över – vad kan man göra med dessa?
 • Om jag behöver nya licenser, hur säkerställer jag att jag köper rätt antal och licenskategori?

Tjänster inom Licens och Underhållshantering

Genomgång och tolkning av befintligt licensavtal

 • Vad har vi för licenser och hur får dessa användas. Hur har vi som köpare tolkat hur licenserna får användas.

Hur väl stämmer den faktiska användningen av SAP systemet överens med de licenser som är tillgängliga?

 • Årliga och kvartalsvisa rutiner
 • Genomför själva eller låt Implema genomföra tjänsterna som en hyrtjänst
 • Genomgång av rollkoncept som behövs enligt de processer som körs och utifrån kundens licensinnehav och övriga krav
 • Kan även hjälpa till att bygga upp rollkoncept från grunden med tillhörande behörighetskoncept

Kontaktperson

Anni Villa
Anni VillaContract manager
+46 8 503 124 95
+46 70 1406601
anni.villa@implema.se