Easy WM

Easy WM är en mobil lagerlösning som hjälper kunden att öka effektiviteten i lagret samtidigt som kvaliteten och säkerheten ökar. Med hjälp av handdatorer och scannrar verifieras alla delar av processerna. Allt bygger på standard SAP.

Paketerad lösning

Paketlösningar är paketerade och beprövade lösningar som vi utvecklat i nära samarbete med våra kunder.

För dig som kund innebär det en väldefinierad och beprövad lösning som går fort att implementera och som oftast erbjuds till ett fast pris.

Se filmen om Gycom och Implemas mobila lagerlösning – Easy WM