Implema Integration Provider

Behovet av att kunna utväxla elektroniska meddelanden mellan affärspartners ökar dag för dag.

För att direkt kunna agera på förändringar, krävs flexibla lösningar med möjlighet att omedelbart kunna effektivisera kommunikationen med kunder, leverantörer och andra affärspartners.

Med Implema Integration Provider kan företag snabbt och säkert införa nya integrationslösningar för att elektroniskt kunna överföra information som order, orderbekräftelse, leveransavisering och faktura.

En och samma leverantör av alla delar

Med Implema Integration Provider tar Implema ett helhetsansvar för integrationslösningen.

Vi sätter upp nya integrationer och ansvarar sedan för konvertering och överföring av meddelandet, liksom drift och övervakning av systemet.

Tack vare Implemas helhetsåtagande minskar komplexiteten och ansvarsfördelningen blir tydligare.

SAP kunskap i varje led

Implema har sedan 1998 arbetat med smarta SAP lösningar och integration.

Vi har färdiga lösningar och SAP kunskapen finns med i varje led av utveckling, utförande och support av integrationslösningen.

Snabbare implementering

En leverantör, färdiga lösningar och unik kompetens inom SAP och integration gör att ledtiderna för att införa och utveckla nya tjänster drastiskt minskas.

Alla typer av kommunikationssätt

Med Implema får ni ett helhetsgrepp kring alla era elektroniska kommunikationslösningar.

När andra leverantörer av konverteringstjänster är begränsade till enbart EDI, kan Implema Integration Provider även hämta affärsdokument från ert SAP system i PDF-format och skicka det som fax, mail eller SMS.

Elektronisk handel med offentlig sektor – stöd för SVE faktura

Inom offentlig sektor är det sedan juli 2008 ett krav att hantera fakturor elektroniskt.

Leverantörer som skickar e-faktura kommer ges fördelar vid offentlig upphandling.

Implema är med på SFTI:s vita lista över leverantörer som genomgått verifieringsprocessen med positivt resultat.

Ett gränssnitt för vidareutveckling, support och drift

Med Implema Integration Provider får ni endast en supportorganisation som hanterar ert SAP affärssystem liksom vidareutveckling, support och drift av era integrationslösningar.

Ni får ett gränssnitt till Implema Helpdesk och behöver inte själva reda ut om eventuella driftsstörningar beror på fel i kommunikationen, i formatkonverteringen eller i SAP applikationen.

Skulle ni vid ett senare tillfälle behöva gå tillbaka och ändra i, eller vidareutveckla, en integrationslösning så har ni via Implema direkt tillgång till rätt kompetens.

Kontaktperson

Andreas Axell
Andreas AxellAffärsområdeschef Integration
Tel: +46 13 25 42 91
e-post: andreas.axell@implema.se

Nöjda kunder

Den stora fördelen med Implemas lösning är att Implema tar ansvar för helheten och vi slipper koordineringen med en tredje part för konvertering av data.
Tore Zettergerg, Ekonomi- och IT chef Byggbeslag

Tjänster

 • Anslutning till Implemas integrationsplattform
 • Uppsättning av ny integration
 • Kundunik utveckling av meddelandeformat
 • Konvertering och överföring av meddelande
 • Övervakning

Meddelandeformat

 • EDI
 • Flatfiler
 • Fax
 • e-post
 • Svefaktura
 • SMS
 • pdf
 • XML
 • SAP IDoc

Kundcase & Artiklar – Integration