Identity och Access Management

IDM365 gör administrationen av system och rättigheter enkel.

Använd det rollbaserade administrationsverktyget för att åstadkomma det som normalt tar en eller flera dagar på bara 5 minuter och ha samtidigt all dokumentation och rapporter redo när det blir dags för revision.

Med fokus på säkerhet, enkelhet och standardisering gör IDM365 vardagen enklare för systemadministratörer.

IDM365 ger IT-avdelningen möjlighet att lägga fokus på proaktivt arbete genom att frigöra resurser från uppgifter som normalt tar värdefull tid, såsom lösenordsbyten, upprättande och borttagande av konton och rättigheter samt rapportgenerering kring förändringar.

Genom det unika AD Clean-verktyget som analyserar nuvarande uppsättning från grunden och ger en rapport kring nuvarande rättigheter, grupptillhörigheter och åtkomsträttigheter, går implementationen snabbt samtidigt som det säkerställs att ingångsdatat är korrekt.

Normalt fokuserar Identity & Access Management system på en av principerna RBAC (Role Based Access Control ) eller ABAC (Attribute Based Access Control ), IDM365 bygger på en hybrid av dessa både principer vilket ger möjlighet till en mycket bättre överblick i systemet och lättare administration.

Alla delar i systemet går att delegera till användare vilket medför att t.ex HR-avdelningen själva kan skapa konton som sedan propageras ut till samtliga system personens roll ska ha åtkomst till.

Även andra delar som tar tid på IT-avdelningar i dagsläget såsom t.ex lösenordsbyten kan delegeras för att genomföras av närmsta chef eller samordnare lokalt på kontoret.

När IDM365 är implementerat loggas hela användarkontots livscykel.

Använd de inbyggda rapporterna för att ta fram rapporter inför revisioner eller få en rapport via mail varje morgon som talar om vilka användare i organisationen som har rättigheter deras roll inte borde ha. Möjligheterna i rapportverktyget enorma.

IDM365 blir ett extra lager ovanför övriga system och möjliggör att alla användarkonton kan hanteras från en central plats.

Det kan hantera alla system som har ett API att jobba mot utan extra kostnad då alla standard API är inkluderade i priset.

Hela konceptet är designat för att ni som användare ska kunna hantera programmet själva i så stor utsträckning ni själva önskar.

Systemet innehåller ett stort antal hjälpvideos genom vilka ni t.ex lär er att sätta upp regelverk för attestering vid förändringar eller hur ni låter alla användare acceptera er interna IT-Policy och samlar godkännanden i loggen för respektive användare.

IDM365 hjälper er organisation att spara pengar och tid, kontakta oss för mer information och demo.

Kontakt

Niclas Geijerman
Niclas Geijerman
telephone: + 46 8 503 124 70
mobile: + 46 73 022 82 50
e-post: niclas.geijerman@implema.se