CRM

Är din försäljning tillräckligt effektiv idag? Med SAP CRM kan du hantera affärsprocesser genom hela säljcykeln vilket gör att kundservice, försäljning och marknadsföring kan samarbeta mycket närmare för att nå bättre resultat.

Hantera affärsprocesser genom hela säljcykeln

Med SAP CRM integrerat med SAP ERP och SAP BI kan du hantera affärsprocesser genom hela säljcykeln vilket gör att kundservice, försäljning och marknadsföring kan samarbeta mycket närmare för att nå bättre resultat.

Tillgången till aktuell information och data ger dig rätt beslutsunderlag och en fullständig överblick över varje kund och hur lönsam den är.

Gemensam affärsplattform för marknad, försäljning och kundservice

Via användargränssnittet i SAP CRM får marknad, försäljning och kundservice en gemensam affärsplattform som ger direkt tillgång till utvalda funktioner från SAP ERP och SAP BI.

Exempelvis kan säljchefen från gränssnittet i SAP CRM hämta den senaste försäljningsrapporten utan att behöva logga in i SAP BI. Användargränssnittet är rollbaserat, innehåller direktkopplingar till MS Office och kan även individanpassas. Mötesbokningar, uppgifter, e-mail och kontakthantering är integrerade med Outlook/Lotus Notes.

Bättre beslutsfattande med aktuell information

Tillgången till information i realtid ger dig en snabbare överblick över varje kunds transaktioner såsom offerter, inplanerade möten och mailkonversationer.

Samordningen med SAP ERP och SAP BI ger en helhetsbild av hur lönsam varje kund är genom hela affärsprocessen. Via SAP BI får du tillgång till konkret och aktuellt beslutsunderlag.

Snabb och kostnadseffektiv implementering

Kom igång direkt – CRM-lösningen är förkonfigurerad för medelstora företag och färdig att använda.

Fördefinierade gränssnitt mot SAP ERP sparar mycket tid vid implementeringen. Börja med de mest relevant processerna för ditt företag och utveckla lösningen varefter. SAP CRM kan anpassas efter kundens behov och budget och ny funktionalitet kan införas när behov finns.

En partner som ser till helheten

På Implema ser vi till helheten.

Införandet av SAP CRM innebär en unik möjlighet att knyta ihop försäljningsprocessen med leverans och ekonomifunktioner genom integration med SAP ERP och SAP BI.

För att lyckas med detta krävs en partner som förstår helheten.

Vår unika kunskap om medelstora företags behov, och vår kompetens inom alla de ingående delarna, gör att vi kan införa den bästa lösningen för just ditt företag.

Kontakt

Björn Ödewing
Björn Ödewing
Telephone: + 46 8 503 124 00
Mobile: + 46 70 594 92 76
bjorn.odewing@implema.se
En logistiker har tillgång till samma fakta som en säljare eller en marknadsförare. Hela företaget pratar samma språk helt enkellt.
Håkan Svärd, IT chef Gycom