SAP Business Objects BI

Läs mer

BI går från reaktivitet till proaktivitet

”Förväntningarna att få tillgång till korrekt och relevant information som beslutsunderlag är stora från alla användare. Utmaningen för branschen har varit att den befintliga tekniken har blivit ett hinder istället för möjliggörare. Ny teknik, som SAP HANA, skapar förutsättningar för att information finns tillgängligt i realtid för analys. Resultatet kan användas direkt och kontinuerligt i applikationer och optimeringar” säger Jörgen Aronsson, VD på Implema.Läs mer

Har du full kontroll över vad som händer i företaget?

Den som inte har kontroll frågar sig vad som händer i företaget.

Den som har kontroll frågar: hur kan vi effektivisera vår verksamhet idag?

Med Implemas BI-lösningar får ni full kontroll över företaget med hjälp av bra verktyg för att lagra, analysera, simulera och presentera data.

Data som ger svar på hur mycket en viss produkt som såldes i Tyskland igår. Eller hur länge ditt lager räcker.

Med en enkel knapptryckning får företagsledningen via en överskådlig webbaserad portal en temperaturmätning över hur företaget mår just nu.

Hur ser likviditeten ut? Hur mycket fakturerade vi i förra veckan?

Via en användarvänlig portal fås beslutsunderlag som kan användas för bedömningar och prioriteringar i den dagliga verksamheten.

Välj den BI lösning som ni kan växa vidare med i framtiden

Om ditt företag redan har SAP ERP är valet enkelt – välj den lösning som ni kan växa vidare med.

Med SAP:s egna system för Business Intelligence får ni en lösning som är integrerad med övriga delar av ert affärssystem vilket ger den bästa plattformen att utveckla er verksamhet vidare på.

Med SAP Business Objects BI lagras masterdata i Business Warehouse och ni får en logisk koppling mot SAP ERP för extraktion och lagring av data.

Det gör att ni kan bearbeta, filtrera, sortera och analysera data på en helt annan nivå.

Användarvänlig portal ger alla tillgång till samma information

I Implemas SAP Business Objects BI lösning ingår en webbaserad portal där alla, på ett lättnavigerat och intuitivt sätt, får tillgång till samma information.

Via översiktssidan kan ledningsgruppen varje dag få en temperaturmätning av hur företaget mår.

business-intelligence-bi-rapporter

Analysdelarna kan presenteras i olika flikar såsom exempelvis försäljning, lager, kundfordringar och leverantörsreskontra. Informationen kan brytas ned per kund och artikel.

Marginalrapporter per produktområde och land kan enkelt tas fram.

Möjligheterna är oändliga: en flik kan visa nuläget, en annan hur det ser ut på årsbasis. Med ett system av flikar kan lösningen utvecklas och byggas på varefter.

Rapporter kan mailas vidare eller skrivas ut i pdf eller Excel.

Rapporterna visualiseras med fördel i de nya analysverktygen från Business Objects.

Tänk stort – utveckla stegvis

Med Implemas SAP BI erbjudande kan ni börja i liten skala och sedan utveckla er BI lösning varefter behovet förändras.

Börja exempelvis med försäljning och fortsätt sedan med produktion och lager – eller tvärt om.

Vill ni integrera BI med APO för ännu kraftfullare budgetering och planering, eller implementera SAP Business Objects så väljer ni den lösningen.

Äga eller hyra

Som ett alternativ till att implementera en egen BI-lösning erbjuder Implema BIOn demand.

Med BI On demand levereras affärsprocesser som en hyrtjänst (Software as a Service) vilket ger även mindre företag tillgång till ett kraftfullt affärsstöd så att företaget kan expandera utan begränsningar i affärsstödet.

Kontaktperson

Nils Lindbäck Bryant
Nils Lindbäck BryantAffärsområdeschef Business Intelligence
mobil: +46 72 986 73 68
e-post: nils.bryant@implema.se

Tre frågor och svar!

Det är sällan verktyg och teknik som är utmaningen, utan oftast handlar det om att det man vill analysera kräver information som inte finns.

Analys på detaljnivå kräver detaljerad källdata. Alla typer av extrapoleringar och uträkningar för att komma till detaljerna ger tyvärr inga bra analyser – de kan bara ge de svar som ligger bakom beräkningarna.

Saknas rätt grunddata kan man oftast strunta i att göra analysen.

Sedan går det att göra så mycket grafiskt snyggt i verktygen att man lätt tappar bort syftet med informationen. Men det är fortfarande så att helt svart/vit med röda lampor för avvikelser ger en tydligare bild av var avvikelserna finns, än ett tredimensionellt dashboard med animerade grafer och bilder som kanske ser mer aptitligt ut vid en första anblick.

De allra flesta jobbar fortfarande med det som har varit BI:s huvuduppgift sedan flera år: hur ser vi till att rätt användare får relevant information som går att lita på vid rätt tid.

Det handlar fortfarande väldigt mycket om att förklara varför något har hänt, snarare än att förutsäga och optimera det som kommer att hända.

Det finns fortfarande stora potentialer i användningen av BI som är outnyttjade.

Vad är det för effekter vi vill uppnå med vårt BI-system?

Har vi anpassat våra processer för att använda informationen vi skapar och hur görs den tillgänglig för dem som förväntas använda och agera på informationen?

Allt för många fokuserar väldigt mycket på informationen som sådan och på BI specifika system/verktyg, men nyttan av BI realiseras först när den används.

Dessutom finns det ett uppdämnt behov av att ta hand om organisation och process kring information. Genom att ta med det direkt vid införandet så undviker man att det blir problem längre fram.

Nöjda kunder

BI-portalen är ett jättebra verktyg inte minst för koncernens VD. Via sin iPhone kan han enkelt följa upp nyckeltal såsom försäljningssiffror samt uppmärksammas på avvikelser från budget. Att använda BI i molnet är en enkel och kostnadseffektiv lösning som passar oss bra.
Lars-Åke Larsson, Chef verksamhetsutveckling Gärdin & Persson
Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker tidigare och sätta in åtgärder snabbare.

Gabriella Fällman, IT chef Arvid Norquist