Analytics

Förväntningarna att få tillgång till korrekt och relevant information som beslutsunderlag är stora från alla användare. Utmaningen för branschen har varit att den befintliga tekniken har blivit ett hinder istället för möjliggörare. Ny teknik, som SAP HANA, skapar förutsättningar för att information finns tillgängligt i realtid för analys. Resultatet kan användas direkt och kontinuerligt i applikationer och optimeringar

När analyserna blir allt mer integrerade blir det än viktigare att analyserna är de rätta, att det är rätt information och att man utnyttjar informationen rätt. Det är i skärningen mellan information och process som nya affärsmöjligheter kan uppstå.

En av de mest intressanta möjligheterna är databasteknik som kan hantera informationen annorlunda. Den gör att analysen kan flyttas tillbaka till källan, vilket eliminerar problem med realtidsuppdateringar. Det gör att resultatet av en analys integreras direkt i transaktionen – till exempel genom att ge förslag på kompletterande produkter direkt när en vara placeras i en inköpskorg.

BI håller på att gå från att vara förklarande analyser av det som hänt till att bli sannolika prediktioner och optimeringar av det som kan hända. Möjligheterna är stora men det ställer också krav insikt och kompetens

Kontaktperson

Nils Lindbäck Bryant
Nils Lindbäck BryantAffärsområdeschef Business Intelligence
mobile: +46 72 986 73 68
e-post: nils.bryant@implema.se