Lösningar

Effektiva och flexibla affärsprocesser är kritiskt för att din verksamhet ska fungera effektivt och vara konkurrenskraftig.

Med Implema som partner får ert företag ett modernt affärsstöd och effektiva affärsprocesser som gör att ni snabbt kan expandera eller anpassa er verksamhet efter nya förutsättning. En viktig investering för ditt företags framtida utveckling och tillväxt.

Paketering – låg risk och sänkta kostnader

Redan sedan starten har vi på Implema drivits av ambitionen att kunna leverera bra och kompletta lösningar till våra kunder.

Ett av våra viktigaste ledord är paketering. Konkret innebär det att våra kunder vet exakt vad det är man får och till vilken kostnad.

Genom att paketera effektivt så kan vi också hålla nere leveranskostnaderna och uppnå en hög effektivitet.

Kompletta affärssystem och nishade affärsprocesser

Implema erbjuder allt ifrån kompletta affärssystem byggda på SAPs, IFS och Microsoft Dynamics AX:s kraftfulla plattform till nishlösningar inom enskilda processområden som inköp, CRM eller Business Intelligence.

Äga eller hyra?

Ett urval av våra lösningar som lämpar sig som hyrtjänster finns att hyra för en fast månadskostnad (On demand).

Att hyra (On demand) istället för att äga själv är en enkel och bekväm modell för dig som söker en lösning att växa i, utan att behöva göra investeringar i hårdvara eller licenser.

Det är ett mycket bra sätt att snabbt och enkelt komma igång och runda många av de utmaningar som finns i ett traditionellt upplägg där företaget äger lösningen själv.