Huvudkontor

Implema AB

Från 1 september 2017 har vi ny adress i Stockholm!

Nya boxadressen är:
Box 545
101 30 Stockholm

Nya besöksadressen är:
Klarabergsviadukten 90C
111 64 Stockholm

e-post: mail@implema.se

Marie Hemström
Marie HemströmAdministration & Facility Coordinator
Tel: +46 8 503 124 49 Mobil: +46 70 747 58 75
Johan Kyllönen
Johan KyllönenSales Director
Tel: + 46 8 503 124 65
Thomas Green
Thomas GreenKey Account Manager
Tel: +46 42 38 84 54
Peter Söderholm
Peter SöderholmKey Account Manager
Tel: +46 8 503 124 86
Ronny Weiderstål
Ronny WeiderstålKey Account Manager
Tel: + 46 8 503 124 14
Håkan Erixon
Håkan ErixonKey Account Manager
Tel +46 73 420 04 80
Robert Grahn
Robert GrahnSales Director Microsoft Dynamics
tel +46 76 764 53 35
Viktoria Engvall
Viktoria EngvallBusiness Area Manager SAP Applications
Tel: +46 8 5031 2478
Martin Kåver
Martin KåverBusiness Area Manager Microsoft
Tel: +46 733 507 456
Peter Wiotti
Peter WiottiBusiness Area Manager Basis & Hosting
Tel: + 46 19 19 93 91
Mattias Zingmark
Mattias ZingmarkMarketing & Communications Manager
Tel: +46 738 27 80 90
Jörgen Aronsson
Jörgen AronssonCEO
Tel: +46 8 503 124 33

Lokala kontor

Implema Malmö

Rundelen 3

211 36 Malmö

Telefon växel: + 46 8 503 124 00

Implema Helsingborg

Järnvägsgatan 10A / Postfack 25

252 78 Helsingborg

Telefon växel: + 46 8 503 124 00

Implema Jönköping

Hoppets Torg 5

553 21 Jönköping

Telefon växel: + 46 8 503 124 00

Implema Linköping

Kungsgatan 39B (ny adress februari 2016)

582 18 Linköping

Telefon växel: + 46 8 503 124 00

Implema Göteborg

Gårdavägen 4

412 50 Göteborg

Telefon växel: + 46 8 503 124 00

Implema Karlstad

Styrmannen Företagscenter

Köpmannagatan 2

652 26 Karlstad

Telefon växel: + 46 8 503 124 00

Implema Västerås

Sigurdsgatan 6

721 30 Västerås

Telefon växel: + 46 8 503 124 00

Implema Örebro / Implema Drift

Verkstadsgatan 4

702 27 Örebro

Telefon växel: + 46 8 503 124 00

Implema Umeå

C/O Ord & Co

V Norrlandsgatan 22 A

903 29 Umeå

Telefon växel: + 46 8 503 124 00

Implema Sundsvall

C/O Esatto

Storgatan 20 C

852 30 SUNDSVALL

Telefon växel: + 46 8 503 124 00