Implementering och projekt

Implemas unika erfarenhet från en lång rad kundprojekt har vi omvandlat till en metod som ger kunden en säker installation med fokus på affärsnytta, tid och budget.

Unikt för Implema är att vi i princip uteslutande jobbar med egna uppdragsbaserade projekt (ej resurskonsulting).

Baserat på erfarenhet anser vi att ett implementationsprojekt ska drivas fokuserat och under kort tid.Längre implementationstid leder sällan till högre kvalitet.

Att implementera ett nytt affärssystem innebär ofta stora förändringar i arbetssätt och i många fall även organisationen.

Gör man denna förändring i ett enda steg är det inte ovanligt att de positiva effekterna drunknar i frustration hos personalen.

Detta skapar i sin tur motstånd till nya förändringar samt orsaka att fel funktioner implementeras.

För att få bästa kontroll och avkastning på investeringen rekommenderar Implema sina kunder att utveckla affärssystemet stegvis.