Värmländska Byggbeslag AB erhöll i dagarna Veckans Affärers prestigefulla utmärkelse för “bästa tidplan” vid installation av affärssystem 2006.

Bakom utmärkelsen stod en jury som valde bland åtta nominerade företag som representerade lika många affärssystemleverantörer.

– Ett stort grattis till projektgruppen på Byggbeslag AB och vår duktiga mySAP All-in-One (nuvarande SAP Business All-in-One) partner Implema AB, som gemensamt ligger bakom den rekordsnabba implementeringen på fyra månader, säger Jonas Bergh, försäljningschef på SAP Svenska AB.

Byggbeslags införandet avsåg Implemas branschlösning Trade Provider och omfattade alla processer i verksamheten inklusive reservdelshantering för huvudkontor, centrallager samt sex försäljningskontor.

Juryns motivering:

“Byggbeslag har haft en kort tidplan för installation av sitt nya affärssystem relativt omfattning och komplexitet samt förmåga att realisera tidplanen med gott resultat. Byggbeslag har haft förmågan att hålla sig till standard.”

Jurymedlemmarna i Veckans Affärer Open 2006:

  • Rolf Berndtson, VD på Dataföreningen i Sverige
  • Gunnel Duveblad, Senior Advisor IT
  • Hans Kalderén, oberoende affärssystemexpert
  • Raine Öberg, ansvarig för affärssystem på Scania AB